Archiwa tagu: ŚWIATOWY DZIEŃ JOGI PRUSZCZ GDAŃSKI

SOBOTA 22 CZERWCA Światowy Dzień Jogi w Pruszczu Gdańskim

Regulamin uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa. Udział w zajęciach traktuje się jako akceptację niniejszego regulaminu.
2. Prosimy przyjść około 10-15 min. przed zajęciami. Spóźnialscy przeszkadzają innym uczestnikom zajęć.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
4. Każda osoba uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność, decyzję o uczestnictwie podejmuje przede wszystkim na podstawie oceny swojego samopoczucia i stanu zdrowia.
5. 2-1,5 godziny przed zajęciami zaleca się nic nie jeść.
6. Zajęcia trwają ok godziny i stanowią całość. Nie praktykujemy późniejszego przychodzenia, ani wcześniejszego wychodzenia z zajęć.
7. Na sali ćwiczymy boso. Obuwie, rzeczy cenne zalecamy wziąć ze sobą do sali, za pozostawione bez nadzoru Organizator nie odpowiada.
8. Wszelkie alarmy i telefony komórkowe należy wyłączać na czas zajęć. Także alarmy wibracyjne, które przeszkadzają w czasie relaksacji.
9. W czasie zajęć nie rozmawiamy i zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.
10. W czasie zajęć nie należy żuć gumy do żucia.
11. Na zajęciach należy stosować się do poleceń nauczyciela. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że wykonuje się ćwiczenia w parach zalecone przez nauczyciela. Do pomocy w pozostałych przypadkach uprawniony jest tylko nauczyciel i asystenci.
12. Nowo powstałe okoliczności zdrowotne należy każdorazowo zgłaszać przed zajęciami nauczycielowi lub asystentowi.
13. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci w trakcie zajęć jogi dla dzieci i rodziców.
14. Przeciwwskazania do udziału w koncercie relaksacyjnym: choroba nowotworowa, rozrusznik serca, zażywanie leków psychotropowych, stany lękowe, depresja.