REGULAMIN UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa. Udział w zajęciach traktuje się jako akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Prosimy przyjść około 10-15 min. przed zajęciami. Spóźnialscy przeszkadzają innym uczestnikom zajęć.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest płatne wg cennika.
 4. Każda osoba uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność, decyzję o uczestnictwie podejmuje przede wszystkim na podstawie oceny swojego samopoczucia i stanu zdrowia.
 5. 2-1,5 godziny przed zajęciami zaleca się nic nie jeść.
 6. Zajęcia trwają 1godz. 30 min. i stanowią całość. Nie praktykujemy późniejszego przychodzenia, ani wcześniejszego wychodzenia z zajęć.
 7. Na sali ćwiczymy boso. Obuwie, rzeczy cenne zalecamy wziąć ze sobą do sali, za pozostawione bez nadzoru Organizator nie odpowiada.
 8. Wszelkie alarmy i telefony komórkowe należy wyłączać na czas zajęć. Także alarmy wibracyjne, które przeszkadzają w czasie relaksacji.
 9. W czasie zajęć nie rozmawiamy i zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.
 10. W czasie zajęć nie należy żuć gumy do żucia.
 11. Na zajęciach należy stosować się do poleceń nauczyciela. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że wykonuje się ćwiczenia w parach zalecone przez nauczyciela. Do pomocy w pozostałych przypadkach uprawniony jest tylko nauczyciel i asystenci.
 12. Nowo powstałe okoliczności zdrowotne należy każdorazowo zgłaszać przed zajęciami nauczycielowi lub asystentowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *